Bliv uddannet KBS behandler

 

 

Uddannelsen

Fagkurser
Alle fagkurser bliver afviklet som
weekendkurser
Fredag kl. 17.00.-21.00.
Lørdag og søndag kl. 09.00-17.00.

Grundlæggende
Fysiologi, Anatomi og Sygdomslære.
Modulet kan tages online eller via klasseundervisning i Valby
Hvert semester slutter med en kursus-
weekend hvor der også er en eksamen.

Har du spørgsmål vedr. uddannelsen, kontakt:
Bjerne Hansen
bjh@kibasic.dk
Tlf: 2818 4940

Bliv uddannet kinesiolog i Ki Basic System

3 årig kinesiologisk uddannelse som KBS behandler. Uddannelsen er baseret på mere end 25 års erfaring inde for behandling og undervisning i kinesiologi.

Uddannelsen bygger på 4 søjler

Grundlæggende Teori Fag Praksis
Anatomi
Fysiologi
Sygdomslære
Førstehjælp
Klinikdrift
Kinesisk medicin
5 Element teori
Meridianlære
Chakrasystemet
Metamedicin
Bevidst medicin
Loven om tiltrækning
Psykologi
Kost og ernæring
Kinesiologi
Biokinesiologi
Indlæringskinesiologi
Stress og regression
Personlighedsmønstre
Tankefeltterapi
Healing code
Coaching
Homøopati
Øreakupunktur
AkupressurTest og kosttilskud
Kost og ernæring
Bachs blomstermedicin
Test procedurer
Behandling
Supervision
Træning
Opgaver
Egen terapi
Eksamen

 

Grundlæggende

Den grundlæggende del består af 300 timers Anatomi, fysiologi og sygdomslære. Her lærer du om kroppens opbygning, funktioner og hvad der sker i kroppen når man bliver syg.
Derudover skal du have et førstehjælpskursus samt et kursus i klinikdrift.

Fagspecifikke kurser

Ud over de grundlæggende 300 timers undervisning, skal du igennem 382 timers fagspecifikke timer, hvor du bliver undervist i teorien, der ligger til grund for vores behandlingsmetoder. Kurserne indeholder en hel del praksis, så du får trænet behandlingsmetoderne og selv bliver behandlet af dine medstuderende.

Teori

Den teoretiske del tager fat i den traditionelle kinesiske medicin, hvor du lærer om kroppens energisystem, sammenhængen mellem krop og psyke, samt om ny vestlig forskning og videnskab inde for krop og sundhed.

Fag

Fagene, du vil blive undervist i, består af en vifte af behandlingsmetoder og værktøjer, der skal give dig bedst mulige redskaber til at kunne hjælpe dine klienter. Fagene består dels af teoretiske oplæg såvel som praktiske øvelser, hvor du får mulighed for at arbejde og opleve, hvordan værktøjerne fungerer.

Praksis

Vi tilstræber, at der er mest mulig praksis i uddannelsen, således at du får øvet dine værktøjer og får en vis rutine i at behandle. Vi mener også at teorien forstås bedst gennem oplevelsen i kroppen. Der vil altid være mulighed for supervision, når vi arbejder med værktøjerne i praksis.

Endelig er der eksamen, som består dels af, at du viser dine færdigheder på en klient samt en mundligt del. Undervejs i uddannelsen vil der være nogle prøver, der skal være med til at sikre, at du har den fornødne viden.

Mål for uddannelsen

KiBasic System har det mål at uddanne  kvalificerede Kinesiologer, som skal kunne give terapi til andre og samtidig se sig selv som en del af processen. Målet for terapien er at finde ind til årsagerne til sygdomme og ubalancer i kroppen, og kunne give hjælp og rådgive om hjælp til selvhjælp med den hensigt at klienterne øger evnen til at tage ansvar og medvirke til at mestre sygdomssituationer og få større livskvalitet.

Undervisningen skal give terapeuten en grundlæggende viden om KBS kinesiologi og anvendelse af muskeltest (biofeedback) til at finde frem til ubalancer og afbalanceringsmuligheder. Endvidere må den studerende tilegne sig viden om de nyeste forskningsresultater, der peger på helt nye muligheder inden for energiterapi. F.eks. kundskab om metamedicinsk behandling (forståelse af sygdommes sammenhæng med det sindslige og sjælelige), kommunikation med klienter, træning af indre kommunikation, anvendelse af afprøvede teknikker, som terapeuten kan anvende på sig selv og sine klienter.

En del af uddannelsen består af egen terapi, som skal hjælpe dig med at få en større forståelse for dig selv og derved udvikle dine empatiske evner, for bedre at kunne forstå og behandle dine klienter.